Ungdom i Oppdrag


Bilde til “Ungdom i Oppdrag”

YWAM DTS magazineDisse magasinene er designet og produsert for Ungdom i Oppdrag og deres disippeltreningsskole (DTS). Målet er å tiltrekke seg unge mennesker som er interessert i å finne en bibelskole som er både praktisk og livsforvandlende.

Å ha en fin og prosfesjonell presentasjon av hvem du/dere er, og av det som tilbys, er veldig viktig- uansett hva slags område det dreier seg om.


Del med: